Ενεργειακά πιστοποιητικά και επιθεωρήσεις κτιρίων  
Xekalos Constructions
Αγγλική σημαία


Άγγελος Ξέκαλος  +30.2831055606  +30.6979791322  info@xekalos.com  Εμμ. Παχλά 122, Ρέθυμνο, 74100.

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει εφαρμογή τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά σε όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης). Πλέον θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα και τις επιθεωρήσεις κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα ενεργειακά πιστοποιητικά ΠΕΑ έχουν ισχύ δέκα χρόνων και αφορούν σε όλα τα κτίρια, νέα ή υφιστάμενα. Η ισχύς του ΠΕΑ παύει μόνο σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης. Στη συνέχεια πρέπει να εκδοθεί νέο από τον μηχανικό.

Eπιθεωρήσεις κτιρίων

Επίσης η πραγματοποίηση Ενεργειακής Κατάταξης Κτιρίων με ενεργειακά πιστοποιητικά ΠΕΑ αφορά σε τμήματα κτιρίων όταν αυτά πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην υποχρεωτική έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ συμπεριλαμβάνονται και οι παραθεριστικές κατοικίες βάσει της Εγκυκλίου - οικ. 2279/22.12.2010 (22/12/2010). Από την υποχρέωση έκδοσης κατά τις επιθεωρήσεις κτιρίων εξαιρούνται μόνο κτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών), εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης, αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το ΠΕΑ απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου και σε αυτό αναφέρονται τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Σε κάθε περίπτωση μίσθωσης ή αγοραπωλησίας είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού ΠΕΑ καθώς και ένα επίσημο αντίγραφό του. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν προσκομίζεται το ΠΕΑ, το σύστημα μισθώσεων δεν θεωρεί έγγραφα μισθώσεως και κατά συνέπεια δεν ολοκληρώνονται διαδικασίες μίσθωσης.


Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να παραδώσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ενεργειακή επιθεώρηση στον ενεργειακό επιθεωρητή (δηλαδή σε εμάς) προκειμένου να εκδώσουν ενεργειακά πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα:
  • Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας για άδειες μετά το 1983
  • Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας
  • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)
  • Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
  • Αντίγραφο Τοπογραφικού
  • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
Απαραίτητα επίσης για τις επιθεωρήσεις κτιρίων είναι τα βασικά στοιχεία το ακινήτου, η οδός με τον αριθμό και την περιοχή, ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο, ο αριθμός ιδιοκτησίας, τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου, το έτος ολοκλήρωσης κατασκευής, η αιτιολογία έκδοσης Π.Ε.Α. και τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.

ενεργειακά πιστοποιητικά, επιθεωρήσεις κτιρίων


Κατασκευή ιστοσελίδας και φιλοξενία από BlueHost.gr