Τακτοποίηση αυθαιρέτων  
Xekalos Constructions
Αγγλική σημαία


Άγγελος Ξέκαλος  +30.2831055606  +30.6979791322  info@xekalos.com  Εμμ. Παχλά 122, Ρέθυμνο, 74100.

Ο νόμος σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων μας αφορά όλους. Ο έλεγχος από ένα μηχανικό για αυθαιρεσίες που ίσως να μη γνωρίζουμε ότι φέρει το ακίνητο είναι απαραίτητος και επιβάλλεται να ολοκληρώνεται από έμπειρους επαγγελματίες με γνώση των νομοθεσιών και των ισχυόντων μέτρων. Η σύναψη οποιουδήποτε συμβολαίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση κατά την οποία εκκρεμεί κάποια μη τακτοποιημένη αυθαιρεσία. Με τις συνεχείς σημαντικές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν είναι σημαντική η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση από μηχανικό.

Ήδη από το 2010 με τον νόμο 3843/2010, ξεκίνησε η τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων, οι οποίες όμως είχαν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά εντός του όγκου νόμιμου κτιρίου (ημιυπαίθριοι χώροι, υπόγεια, πατάρια) για 40 χρόνια. Ο νόμος Ν. 4014/11 και ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα Ν. 4178/13 έρχονται να δώσουν τη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών για 30 χρόνια σε κάθε είδους υπέρβαση δόμησης. Μετά τις 21.09.2011 σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να μεταβιβάσει το ακίνητο του, απαιτείται να συμπληρώσει και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. Για το λόγο αυτό προτείνεται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν οποιαδήποτε αβεβαιότητα ως προς τη συμφωνία της ιδιοκτησίας τους με τη νόμιμη οικοδομική άδεια επιβάλλεται να ελέγξουν το ακίνητό τους ώστε να μη βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων σε μια μελλοντική μεταβίβαση και να μην βρεθούν εκπρόθεσμοι καθώς το χρονικό περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση είναι περιορισμένο. Για όσα αυθαίρετα (Ν.4178/13) δεν υπαχθούν στο νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν (Ν.4178/13) (κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής και επαναφορά στην προβλεπόμενη χρήση), επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας τους και πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας τους και για κάθε έτος από την κατασκευή τους.

Το τεχνικό γραφείο Xekalos Constructions αναλαμβάνει την πλήρη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιριακών κατασκευών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά προς το Τ.Ε.Ε και μόνο μέσω μηχανικού.


Κατασκευή ιστοσελίδας και φιλοξενία από BlueHost.gr