Τοπογραφικό διάγραμμα 
Xekalos Constructions
Αγγλική σημαία


Άγγελος Ξέκαλος  +30.2831055606  +30.6979791322  info@xekalos.com  Εμμ. Παχλά 122, Ρέθυμνο, 74100.

Τοπογραφικά

Διαθέτουμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για τις εργασίες υπαίθρου και εξελιγμένα μηχανήματα κορυφαίας ποιότητας και ακρίβειας. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά ο γεωδαιτικός σταθμός με λέιζερ, Leica TCR 407 Power, για αποτυπώσεις σε απρόσιτα σημεία και το διπλόσυχνο, GNSS δέκτης Leica GS08 GNSS με καταγραφή συχνοτήτων του συστήματος GPS και GLONASS, για τον προσδιορισμό θέσης. Ο εξοπλισμός αυτός είναι κατάλληλος για τοπογραφικές εφαρμογές, όπως είναι η αποτύπωση, η εξάρτηση και η χάραξη.

Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει την έρευνα του μηχανικού, τις μετρήσεις πεδίου και τις εργασίες του τεχνικού γραφείου για την σύνταξη του τοπογραφικού.


Το τοπογραφικό διάγραμμα συναντάται στις ακόλουθες εφαρμογές:

 • Τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικών αδειών για τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές
 • Συμβόλαια για τις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για κυκλοφοριακές συνδέσεις
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για χαρακτηρισμό έκτασης


Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται στην περίπτωση:

 • Έκδοσης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης
 • Τακτοποίησης εντός σχεδίου, εντός οικισμού και εκτός οικισμού, σύμφωνα με το Ν. 4178/13 με ή χωρίς οικοδομική άδεια
 • Βεβαίωσης περί μη αυθαιρεσιών σε εκτός σχεδίου
 • Μεταβίβασης ακινήτου σε εκτός σχεδίου οικόπεδο
 • Αίτησης χωρικής μεταβολής προς το Κτηματολόγιο
 • Για αίτησης χαρακτηρισμού έκτασης προς το Δασαρχείο

Έγκριση Δόμησης

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης απαραίτητα για υποβολή είναι τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:
 • Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου
 • Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης
 • Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων που απαιτούνται.  


Κατασκευή ιστοσελίδας και φιλοξενία από BlueHost.gr